ZAKŁAD I PIEKARNIA PUTKA

Budynek produkcyjno–biurowy wraz z myjnią samochodową o łącznej powierzchni ponad 16 000 m².

ZAKŁAD

Zakres prac:  kompletny projekt budowlany oraz wykonawczy w zakresie sieci i instalacji sanitarnych zawierający m.in.:

  • projekt kotłowni parowej niskoprężnej
  • projekt wentylacji mechanicznej całego zakładu oraz myjni koszy i samochodów
  • projekt zasilania w gaz ziemnych pieców piekarniczych i urządzeń technologicznych
  • projekt zasilania wodociągowego zakładu: dla potrzeb technologicznych, bytowych oraz p.poż.
  • projekt odprowadzenia ścieków technologicznych i bytowych
STATUS: ZREALIZOWANY
 
PIEKARNIA

Zakres prac: Projekt odzysku ciepła z pieców piekarniczych oraz pary technologicznej, zapewniający dostarczenie ciepła do celów technologicznych, bytowych, myjni oraz ogrzewania budynku. Układ technologiczny pobierający energie z odpadowych źródeł ciepła m.in. ze spalin z pieców piekarniczych, akumulujący energię w zbiornikach wodnych uwzględniając przesunięcia czasowe od momentu produkcji energii do momentu zapotrzebowania.    

   

STATUS: ZREALIZOWANY

 

 

 

Hala produkcyjna piekarni OSKROBA
Człekówka gm. Kołbiel

Kompletny projekt sieci i instalacji sanitarnych hali produkcyjnej.

BUDYNEK ZESPOŁU OŚWIATOWEGO
Bielicha/ gm. Zakrzew

Dokumentacja projektowa branży sanitarnej w zespole oświatowym: szkoła podstawowa i przedszkole.

SALON LAMBORGHINI/BENTLEY
Warszawa

Kompletny projekt budowlany oraz wykonawczy w zakresie sieci i instalacji sanitarnych.