Firmy Branżowe

NASZA OFERTA OBEJMUJE WSZYSTKIE ETAPY PROCESU INWESTYCYJNEGO POCZĄWSZY OD ANALIZ I KONCEPCJI PRZEDINWESTYCYJNYCH, POPRZEZ PROJEKTY BUDOWLANE, PRZETARGOWE, WYKONAWCZE, KOSZTORYSY, SPECYFIKACJE, NADZORY NAD REALIZACJĄ ROBÓT, AŻ DO DORADZTWA ENERGETYCZNEGO W TRAKCIE EKSPLOATACJI OBIEKTÓW.

Byliśmy kierownikami robót, inspektorami nadzoru i projektantami w systemie „projektuj i buduj”. Realizowaliśmy wszelkiego rodzaju inwestycje począwszy od sieci sanitarnych wyrażonych w dziesiątkach kilometrów, poprzez hale produkcyjne wyrażone w hektarach czy budynki biurowe o łącznej powierzchni przekraczającej dziesiątki tysięcy m2 . Wiemy jak trudnymi zadaniami są inwestycje o wysokich kosztach, dlatego oferujemy swoją pomoc od początkowych zarysów inwestycji do pełnego użytkowania obiektu.

PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI:
 • opracowywanie projektów sieci i instalacji sanitarnych min: wodno kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, źródeł ciepła i wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła;
 • opracowywanie kosztorysów ofertowych i przedmiarów robót;
 • analiza złożonych ofert na wykonanie w/w robót budowlanych pod kątem cen rynkowych, kompletności i zgodności z projektem technicznym;
 • ofertowanie, przygotowanie i nadzorowanie procesu budowlanego branży sanitarnej w systemie „projektuj i buduj” z ramienia Generalnego Wykonawcy
REALIZACJA INWESTYCJI:
 • nadzór inwestorski nad wykonaniem robót budowlanych;
 •  koordynacja robót branży sanitarnych dla potrzeb Generalnych Wykonawców w szczególności zwracając uwagę na zgodność wykonanych prac z harmonogramem rzeczowo-finansowym;
 • odbiory inwestorskie wykonywane przez instalatorów, a w szczególności sprawdzenie poprawności pracy i bezpieczeństwa użytkowania;
 • pomiary hydrauliczne obiegów wodnych tj. instalacji centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, instalacji chłodniczych oraz instalacji glikolowych;
 • pomiary wydajności grzewczych/chłodniczych urządzeń pracujących dla potrzeb instalacji ogrzewających/chłodzących budynek;
 • analiza wydajności kotłów grzewczych
 • pomiary instalacji wentylacji;
UŻYTKOWANIE INSTALACJI:
 • ocena poprawności pracy instalacji centralnego ogrzewania i źródła ciepła (kotłów);
 • ocena bezpieczeństwa pracy instalacji centralnego ogrzewania i źródła ciepłą (kotłów);
 • ocena poprawności i bezpieczeństwa pracy instalacji wentylacji mechanicznej;
 • optymalizacja pracy kotłowni i instalacji pod kątem kosztów użytkowania i wymagań użytkowników.
Zadowolonych klientów
sprawdź nas