SALON LAMBORGHINI/BENTLEY

BUDYNEK SALONU SAMOCHODOWEGO

Zakres prac: kompletny projekt budowlany oraz wykonawczy  w zakresie sieci i instalacji sanitarnych, zawierający m.in.:

  • projekt kotłowni gazowej
  • projekt wentylacji mechanicznej
  • projekt instalacji chłodzenia
  • projekt instalacji wod-kan
  • projekt instalacji ogrzewania
STATUS: ZREALIZOWANY
 

BUDYNEK ZESPOŁU OŚWIATOWEGO
Bielicha/ gm. Zakrzew

Dokumentacja projektowa branży sanitarnej w zespole oświatowym: szkoła podstawowa i przedszkole.

Zabytkowy zespół pałacowy
Mała Wieś

Dokumentacja projektowa branży sanitarnej zespołu pałacowego zaadaptowanego do celów usługowych.