BUDYNEK ZESPOŁU OŚWIATOWEGO

Dokumentacja projektowa branży sanitarnej w zespole oświatowym: szkoła podstawowa (3 404 m²) i przedszkole (1 110 m²).

Zakres prac: dokumentacja projektowa branży sanitarnej zawierająca m.in.:

  • projekt budowlany
  • projekt wykonawczy ze specyfikacjami
  • przedmiar robót
  • kosztorys inwestorski

 

Inwestycja polegała na wykonaniu projektu sieci wodociągowej, kanalizacyjno-sanitarnej, deszczowej, wodno-kanalizacyjnej, hydrantowej, instalacji c.o. i c.t., wentylacji mechanicznej, kotłowni gazowej oraz instalacji odnawialnych źródeł energii opartych o powietrzne pompy cieplne.
Na podstawie wykonanej dokumentacji Inwestor uzyskał prawomocne pozwolenie na budowę.

STATUS: ZREALIZOWANY

 

Dokumentacja projektowa została wykonana zgodnie z umową, terminowo i z należytą starannością. Współpraca przebiegała w sposób bardzo dobry i rzeczowy.
 
Łukasz Stępniak, Krzysztof Łaniewski-Wołłk

 

 

ZAKŁAD I PIEKARNIA PUTKA
Warszawa

Projekt budowlany oraz wykonawczy budynku produkcyjno–biurowego.

Zabytkowy zespół pałacowy
Mała Wieś

Dokumentacja projektowa branży sanitarnej zespołu pałacowego zaadaptowanego do celów usługowych.