Architekci i biura projektowe

NASZA OFERTA OBEJMUJE WSZYSTKIE ETAPY PROCESU INWESTYCYJNEGO POCZĄWSZY OD ANALIZ I KONCEPCJI PRZEDINWESTYCYJNYCH, POPRZEZ PROJEKTY BUDOWLANE, PRZETARGOWE, WYKONAWCZE, KOSZTORYSY, SPECYFIKACJE, NADZORY NAD REALIZACJĄ ROBÓT, AŻ DO DORADZTWA ENERGETYCZNEGO W TRAKCIE EKSPLOATACJI OBIEKTÓW.

Mamy 30-letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności projektowej. Wiemy jak ważne jest wykonywanie powierzonych zadań dla poszczególnych podzespołów projektowych z puntu widzenia realizacji kompleksowego projektu. Mamy świadomość tego dla kogo pracujemy i nie boimy się nowych wyzwań.

PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI:
 • opracowywanie projektów przyłącz wodociągowych i kanalizacyjnych;
 • opracowywanie projektów przyłącz gazu ziemnego;
 • opracowywanie projektów zbiorników na propan;
 • opracowywanie projektów zbiorników na nieczystości ciekłe;
 • opracowywanie projektów lokalnych oczyszczalni ścieków;
 • opracowywanie projektów odwodnienia terenu;
 • opracowywanie projektów sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz technologicznej;
 • opracowywanie projektów sieci wodociągowej oraz sieci p.poż;
 • opracowywanie operatów wodnoprawnych;
 • opracowywanie projektów zbiorników wodnych otwartych np. do celów p.poż;
 • opracowywanie projektów instalacji wodno kanalizacyjnych;
 • opracowywanie projektów instalacji p.poż hydrantowych;
 • opracowywanie projektów instalacji centralnego ogrzewania;
 • opracowywanie projektów instalacji wentylacji mechanicznej;
 • opracowywanie projektów instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych;
 • opracowywanie projektów kotłowni wodnych, węglowych, gazowych, olejowych oraz na biomasę;
 • opracowywanie projektów kotłowni parowych gazowych;
 • opracowanie projektów stacji uzdatniania wody;
 • opracowywanie kosztorysów ofertowych i przedmiarów robót;
 • opracowywanie wymaganych Prawem Zamówień Publicznych dokumentów przetargowych;
 • opracowywanie Programów Funkcjonalno-Użytkowych dla potrzeb inwestycji projektuj i buduj;
 • analiza kosztów budowy i użytkowania źródeł ciepła dla poszczególnych budynków;
REALIZACJA INWESTYCJI:
 • wykonywanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do budynków;
 • nadzór inwestorski nad wykonaniem wyżej wymienionych robót budowlanych;
 • odbiory inwestorskie wykonywanych instalacji, a w szczególności sprawdzenie poprawności pracy i bezpieczeństwa użytkowania;
UŻYTKOWANIE INSTALACJI:
 • ocena poprawności pracy instalacji centralnego ogrzewania i źródła ciepła;
 • ocena bezpieczeństwa pracy instalacji centralnego ogrzewania i źródła ciepła;
Zadowolonych klientów
sprawdź nas