Klienci Indywidualni

NASZA OFERTA OBEJMUJE WSZYSTKIE ETAPY PROCESU INWESTYCYJNEGO POCZĄWSZY OD ANALIZ I KONCEPCJI PRZEDINWESTYCYJNYCH, POPRZEZ PROJEKTY BUDOWLANE, PRZETARGOWE, WYKONAWCZE, KOSZTORYSY, SPECYFIKACJE, NADZORY NAD REALIZACJĄ ROBÓT, AŻ DO DORADZTWA ENERGETYCZNEGO W TRAKCIE EKSPLOATACJI OBIEKTÓW.

Wiemy, że dla wszystkich Państwa budowa własnego domu jest spełnieniem marzeń i podchodzicie do tego z wielkim zaangażowaniem. Dlatego indywidualne podejście do każdego klienta  jest dla nas tak ważne. 

PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI:
 • analiza kosztów budowy i użytkowania źródeł ciepła dla poszczególnych budynków;
 • opracowywanie projektów przyłącz wodociągowych i kanalizacyjnych;
 • wykonywanie przyłącz wodociągowych (zaopatrzenie w wodę dla celów budowy);
 • opracowywanie projektów przyłącz gazu ziemnego;
 • opracowywanie projektów zbiorników na propan;
 • opracowywanie projektów zbiorników na nieczystości (szamba);
 • opracowywanie projektów przydomowych oczyszczalni ścieków;
 • opracowywanie projektów instalacji wewnętrznych: wodno kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, źródeł ciepła i wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła;
 • kompleksowa dokumentacja projektowanej studni, począwszy od robót geologicznych, poprzez ustalenia zasobów aż do operatu wodno prawnego na pobór wody;
 • opracowanie operatów wodno prawnych np.: na odprowadzenie wód do rowu melioracyjnego lub rzeki;
REALIZACJA INWESTYCJI:
 • wykonywanie przyłącz wodociągowych i kanalizacyjnych do budynków;
 • nadzór inwestorski nad wykonaniem wyżej wymienionych robót budowlanych;
 • odbiory inwestorskie wykonywanych instalacji, a w szczególności sprawdzenie poprawności pracy i bezpieczeństwa użytkowania;
UŻYTKOWANIE INSTALACJI:
 • ocena poprawności pracy instalacji centralnego ogrzewania i źródła ciepła;
 • ocena bezpieczeństwa pracy instalacji centralnego ogrzewania i źródła ciepła;
Zadowolonych klientów
sprawdź nas