Zakład produkcyjny Flextronics

Projekt budowlany i wykonawczy instalacji sanitarnych dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie hali produkcyjno-montażowej wraz z łącznikiem, budynkiem biurowo-socjalnym, portiernią oraz infrastrukturą techniczną dla FLEXTRONICS Sp. z o.o., z siedzibą w Tczewie przy ul. Malinowskiej 28.

 

Zakres prac:

  • rozbudowa zakładowych sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
  • przyłącza wodno – kanalizacyjne i gazowe do projektowanego budynku hali produkcyjno-montażowej z łącznikiem i budynkiem biurowo-socjalnym,
  • wewnętrzne instalacje wod-kan,
  • instalacja hydrantowa,
  • instalacja ogrzewcza,
  • instalacja chłodnicza,
  • wentylacja mechaniczna i klimatyzacja,
  • instalacja gazu,
  • technologia kotłowni gazowej,
STATUS: ZREALIZOWANY

Hala produkcyjna piekarni OSKROBA
Człekówka gm. Kołbiel

Kompletny projekt sieci i instalacji sanitarnych hali produkcyjnej.

ZAKŁAD I PIEKARNIA PUTKA
Warszawa

Projekt budowlany oraz wykonawczy budynku produkcyjno–biurowego.