Osiedle Trakt Królewski

Kompletna instalacja sanitarna w nowoczesnych budynkach mieszkalnych na osiedlu Trakt Królewski w Grójcu.

W budynkach w zakresie instalacji zaprojektowano:

  • instalację wod-kan
  • przyłącza kanalizacji sanitarnej
  • przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z systemem retencyjnym
  • przyłącza wodociągowe
  • instalacja hydrantowa
  • instalacje odprowadzenia wód deszczowych
  • instalacje ogrzewania wraz kotłami gazowymi  
  • wentylację mechaniczną garażów

Inwestycja polegała na wykonaniu projektu wszystkich sieci i instalacji wewnętrznych z zakresu branży sanitarnej w nowoczesnych budynkach mieszkalnych wielorodzinnych o trzech kondygnacjach wraz z garażami podziemnymi. Teren inwestycji obejmuje ponad 35 tys. m².

Przedmiot zamówienia został wykonany terminowo i zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz z należytą starannością.

STATUS: ZREALIZOWANY

BUDYNEK ZESPOŁU OŚWIATOWEGO
Bielicha/ gm. Zakrzew

Dokumentacja projektowa branży sanitarnej w zespole oświatowym: szkoła podstawowa i przedszkole.

Zabytkowy zespół pałacowy
Mała Wieś

Dokumentacja projektowa branży sanitarnej zespołu pałacowego zaadaptowanego do celów usługowych.