BUDYNEK ZESPOŁU OŚWIATOWEGO
Bielicha/ gm. Zakrzew

Dokumentacja projektowa branży sanitarnej w zespole oświatowym: szkoła podstawowa i przedszkole.

SALON LAMBORGHINI/BENTLEY
Warszawa

Kompletny projekt budowlany oraz wykonawczy w zakresie sieci i instalacji sanitarnych.

Zabytkowy zespół pałacowy
Mała Wieś

Dokumentacja projektowa branży sanitarnej zespołu pałacowego zaadaptowanego do celów usługowych.